Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy

Předložení návrhu 11.03.2015
Poslední změna 23.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 326/2000 Sb. má za cíl uvedení této vyhlášky do souladu s účinným zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Návrh současně reaguje na poznatky a zkušenosti získané při aplikaci právní úpravy obsažené v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zejména ze strany správce základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterým je Český úřad zeměměřický a katastrální.

Historie procesu

Vláda

11.03.2015V připomínkovém řízení 
01.04.2015Ukončení sběru připomínek 
15.06.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

23.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 147/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

147/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a o..

Návrh mění předpis(y)

326/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o z..