Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Začátek procesu 12.06.2014
Poslední změna 05.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 347/2013 a č. 1227/2011.

Součástí návrhu je také reakce na skutečný vývoj trhu s elektřinou a s plynem a rozvoj teplárenství v ČR včetně vztahů mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou a s plynem a v teplárenství tak, aby byly upřesněny dosavadní vazby a usnadnila se aplikovatelnost, kontrola a vymahatelnost práv a povinností v jednotlivých energetických odvětvích i ve vazbě na pravomoci orgánů státní správy a jejich kompetence. Nedílnou součástí předkládaného návrhu novely zákona jsou rovněž úpravy související s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Další částí pak je zjednodušení administrativy spojené s připojováním a provozem malých zdrojů určených zejména pro vlastní spotřebu domácností.

Historie procesu

Vláda

12.06.2014V připomínkovém řízení 
11.07.2014Ukončení sběru připomínek 
20.10.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

24.10.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
04.11.20141. čtení přerušeno nebo odročeno 
11.12.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
11.03.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
10.04.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

21.04.2015Postoupeno Senátu 
13.05.2015Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

19.05.2015Postoupeno prezidentu republiky 
21.05.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

01.06.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

05.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 131/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

131/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energ..

Návrh mění předpis(y)

592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
458/2000 Sb.Energetický zákon
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
261/2007 Sb.Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
309/1999 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
310/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zá..
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti