Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

Předložení návrhu 13.05.2013
Poslední změna 14.10.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Z platného znění zákona se tedy vypouštějí odchylky od správního řádu, mění se terminologie a zavádí se do zákona v širší míře institut opatření obecné povahy.

Zákon o ochraně veřejného zdraví se dále návrhem slaďuje s terminologií zvláštních zákonů, a to zákona o chemických látkách a chemických směsích, živnostenského a školského zákona, zákona o sociálních službách, zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, základních pracovněprávních předpisů a terminologií nařízení Evropské unie v oblasti chemických látek a směsí.

Novelou zákona se provádějí některé dílčí změny na úseku ochrany veřejného zdraví před hlukem a vibracemi.

Historie procesu

Vláda

13.05.2013V připomínkovém řízení 
10.06.2013Ukončení sběru připomínek 
02.07.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

18.07.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
21.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.03.2015Proběhlo 2. čtení, vráceno garančnímu výboru 
28.04.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
20.05.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

02.06.2015Postoupeno Senátu 
18.06.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

16.09.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

22.09.2015Postoupeno prezidentu republiky 
25.09.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

07.10.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

14.10.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 267/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

267/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisej..

Návrh mění předpis(y)

200/1990 Sb.Zákon o přestupcích
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví