Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

Předložení návrhu 05.03.2015
Poslední změna 11.09.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška byla předložena v návaznosti na přípravu nové právní úpravy oblasti prevence závažných havárií – zákon o prevenci závažných havárií.

Potřeba zpracování vyhlášky vyplynula jak z aplikační praxe, a to zejména při stanovení zóny havarijního plánovaní, tak z reakce na novou Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 která zavádí zásadní změny při klasifikaci nebezpečných látek. Implementací Směrnice dochází zejména k nové klasifikaci látek – CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substance and Mixtures) a tím k přesnější kategorizaci pro fyzikální nebezpečnost. 

Historie procesu

Vláda

05.03.2015V připomínkovém řízení 
26.03.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
12.08.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

11.09.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 226/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

226/2015 Sb.Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležit..

Návrh provádí předpis(y)

224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií