Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů...

Předložení návrhu 05.03.2015
Poslední změna 24.07.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela vyhlášky je předkládána v souvislosti s požadavkem na upřesnění správného postupu při zařazení prací s chemickými látkami nebo směsmi do kategorie druhé nebo do kategorie třetí. Návrh také obsahuje menší úpravy věnované fyziologii práce, kde je žádoucí uvést vymezení svalových sil stejně, jako tomu je v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zejména pak zdůrazněním, že jde o vynakládané síly, které jsou „pravidelnou součástí pracovní činnosti“. Obdobně se navrhuje zpřesnit postup u zařazování prací vykonávaných střídavě v podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné pracovní poloze.

Historie procesu

Vláda

05.03.2015V připomínkovém řízení 
27.03.2015Ukončení sběru připomínek 
07.07.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

24.07.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 181/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

181/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací d..

Návrh mění předpis(y)

432/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů bi..