Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku

Předložení návrhu 02.02.2015
Poslední změna 05.08.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dnem 1. ledna 2014 nabyly účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, které přinesly významné změny v oblasti právní úpravy postavení a činnosti právnických osob působících v podnikatelské sféře a v postavení, působnosti a odpovědnosti jejich statutárních orgánů. Přesto, že státní podniky představují skupinu významných právnických osob, nedošlo zatím k přímé novelizaci právní úpravy postavení a činnosti státních podniků a až do současné doby platí právní úprava obsažená v zákoně č. 77/1997 Sb. s některými dílčími novelami. Pro další fungování státních podniků je nezbytné provést takové legislativní úpravy jejich postavení a činnosti, kterými dojde k přiblížení a k přizpůsobení zákona o státním podniku dnes již platné a účinné obecné právní úpravě právnických osob a jejich orgánů podle výše citovaných zákonů.

Historie procesu

Vláda

02.02.2015V připomínkovém řízení 
02.03.2015Ukončení sběru připomínek 
14.09.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

21.09.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
11.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
27.05.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.05.2016Postoupeno Senátu 
14.07.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.07.2016Postoupeno prezidentu republiky 
27.07.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

28.07.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

05.08.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 253/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

253/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Návrh mění předpis(y)

77/1997 Sb.Zákon o státním podniku