Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb. a zákon č. 229/1991 Sb.

Předložení návrhu 27.02.2015
Poslední změna 13.06.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu. Navrhuje se zavedení nové kompetence Státního pozemkového úřadu jako správce rezervy státní zemědělské půdy, který je oprávněn s těmito pozemky nakládat v rámci vytváření a udržitelnosti rezervy státní zemědělské půdy.

Za období trvání Pozemkového fondu ČR bylo realizací zákona o prodeji půdy a zákona o půdě odstátněno více než 660 tis. ha státní zemědělské půdy. Vzhledem ke stávající zbývající výměře státních pozemků v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu vhodných k výkonu působnosti Státního pozemkového úřadu vyvstává potřeba zabezpečit dostatečné množství pozemků pro potřeby státu, aby stát po neuvážených převodech nebyl následně nucen jiné pozemky draze nakupovat či jinak nabývat od fyzických či právnických osob. 

Při aplikaci zákona č. 503/2012 Sb. ve stávajícím znění byly zjištěny dále problémy, které je nutné vyřešit zpřesněním podmínek převodů, tak aby byl zabezpečen jednoznačný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 503/2012 Sb. při jeho realizaci, včetně stanovení přednosti při souběhu různých typů žádostí o převod zemědělských pozemků.

Historie procesu

Vláda

27.02.2015V připomínkovém řízení 
27.03.2015Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

25.08.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.10.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
01.03.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
23.03.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.03.2016Postoupeno Senátu 
27.04.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

24.05.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

30.05.2016Postoupeno prezidentu republiky 
01.06.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

06.06.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

13.06.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 185/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

185/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisej..

Návrh ruší předpis(y)

218/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

Návrh mění předpis(y)

229/1991 Sb.Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu
92/1991 Sb.Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
139/2002 Sb.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech