Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a některé další zákony

Předložení návrhu 25.02.2015
Poslední změna 21.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním principem změny  je vytvoření právní opory pro použití zbylé části finančních prostředků tvořených výnosy z prodeje provozních jednotek a z likvidačních zůstatků státních podniků soustředěných v procesu malé privatizace na zvláštním účtu Ministerstva financí k financování deficitu důchodového pojištění.  

Navrhuje se úprava § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Navrhuje se, aby se při výpočtu salda důchodového pojištění nadále nezohledňovala částka ve výši 7,2 % výnosu daně z přidané hodnoty připadajícího na státní rozpočet.

Změna zákona č. 178/2005 Sb., tj. úprava způsobu výpočtu salda důchodového pojištění, reflektuje navrhované změny zákona č. 218/2000 Sb.

Historie procesu

Vláda

25.02.2015V připomínkovém řízení 
25.03.2015Ukončení sběru připomínek 
15.04.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

19.05.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
07.10.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
23.10.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

06.11.2015Postoupeno Senátu 
02.12.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

09.12.2015Postoupeno prezidentu republiky 
11.12.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

17.12.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

21.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 357/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

357/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů v..

Návrh mění předpis(y)

500/1990 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k n..
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
178/2005 Sb.Zákon o zrušení Fondu národního majetku