Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Předložení návrhu 11.02.2015
Poslední změna 28.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona obsahuje změny v daňovém zvýhodnění biopaliv. Tato úprava implementuje Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let 2015 – 2020 Ministerstva zemědělství.

Hlavními cíli Programu je splnění závazného cíle náhrady alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě energií z obnovitelných zdrojů, tj. biopalivy a elektřinou a splnění povinnosti snižování emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě v jejím úplném životním cyklu.

Kromě samotných daňových zvýhodnění je nutné upravit i systém poskytování zajištění daně u doprav a skladování daňově zvýhodněných rostlinných olejů a metylesterů mastných kyselin, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv. Vzhledem k jejich možné zneužitelnosti a poměrně velkým možnostem jejich ilegálního přimíchávání do motorové nafty mimo prostor daňových skladů je na dopravy a skladování těchto olejů stanovena stejná výše zajištění daně jako u motorové nafty.

Historie procesu

Vláda

11.02.2015Předložen návrh, bez připomínkového řízení 
23.02.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

25.02.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
08.04.20151. čtení přerušeno nebo odročeno 
27.05.20151. čtení přerušeno nebo odročeno 
07.07.20151. čtení přerušeno nebo odročeno 
15.09.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
20.10.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.11.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.11.2015Postoupeno Senátu 
10.12.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

11.12.2015Postoupeno prezidentu republiky 
15.12.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

17.12.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

28.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 382/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

382/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a d..

Návrh mění předpis(y)

353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
261/2007 Sb.Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší