Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Předložení návrhu 23.02.2015
Poslední změna 10.03.2015
Stav návrhu Projednávání návrhu ukončeno
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaný návrh novely zákona předpokládá zrušení kompetence k výkonu cenové kontroly Specializovaným finančním úřadem uvedené v § 3 zákona. Tato kompetence není obsažená v zákonu o Finanční správě České republiky, takže není potřebný zásah do dalšího právního předpisu. Oprávnění Ministerstva financí k výkonu cenové kontroly je obsaženo v § 2 odst. 1 zákona. Opravné prostředky proti rozhodnutím o uložení pokuty za porušení cenových předpisů budou řešeny formou řízení o rozkladu podle § 152 správního řádu, tedy shodně jako je u kontrol cen prováděných např. ERÚ či ČTÚ.

Historie procesu

Vláda

23.02.2015V připomínkovém řízení 
09.03.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
10.03.2015Projednávání ukončeno 

Návrh mění předpis(y)

265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen