Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Začátek procesu 26.05.2014
Poslední změna 06.02.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Hlavním cílem komplexní zákonné úpravy (ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, na něj navazující zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti) je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky, které jí poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování mezinárodních závazků a to i v případě běžných konjunkturálních výkyvů. Cílem je zlepšení celkového hospodaření České republiky, posílení transparentnosti a efektivnosti veřejných financí a ve výsledku též podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Historie procesu

Vláda

04.02.2015Reorganizace projednávání, předchozí historieviz změna
23.02.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

25.02.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
08.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
07.09.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
19.10.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

04.11.2016Postoupeno Senátu 
30.11.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

17.01.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

19.01.2017Postoupeno prezidentu republiky 
23.01.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

06.02.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 24/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

24/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Návrh mění předpis(y)

218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
420/2004 Sb.Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
309/1999 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
551/1991 Sb.Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
243/2000 Sb.Zákon o rozpočtovém určení daní
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
280/1992 Sb.Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách