Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Předložení návrhu 26.02.2015
Poslední změna 21.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Změna vyhlášky č. 345/2002 Sb. je navržena k provedení novely zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a to v souvislosti s nově koncipovaným § 9 odst. 8, kterým se zavádí prodlužování doby platnosti ověření stanoveného měřidla na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky. Druhy stanovených měřidel pak stanoví vyhláška č. 345/2002 Sb. ve své příloze.

Návrh vyhlášky zpřesňuje určitá ustanovení s ohledem na změnu zákona o metrologii. Základním cílem předkládaného návrhu je reakce na potřeby praxe.

Zavedení možnosti prodlužování doby platnosti ověření stanovených měřidel zdokonaluje a nahrazuje dosavadní právní úpravu institutu následného ověřování měřidel s využitím kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, který je velmi významným příspěvkem ke snížení zátěže uživatelů stanovených měřidel, u nichž příslušná vyhláška tento postup dovolí (v současné době se jedná o membránové plynoměry do velikosti G6, elektroměry a objemové vodoměry).

Historie procesu

Vláda

26.02.2015V připomínkovém řízení 
19.03.2015Ukončení sběru připomínek 
13.05.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

21.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 120/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

120/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví..

Návrh mění předpis(y)

345/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu