Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Předložení návrhu 26.02.2015
Poslední změna 29.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

S ohledem na dodržování správnosti měření stanovenými měřidly v používání a zabránění zneužívání úředních značek návrh vyhlášky upravuje vybrané ustanovení § 7 o důvodech zániku platnosti ověření stanoveného měřidla a zavádí nový vzor úřední značky Českého metrologického institutu doplněné jejím identifikačním kódem.

Návrh této části vyhlášky zpřesňuje určitá ustanovení s ohledem na změnu zákona o metrologii a aplikační praxi. Základním cílem předkládaného návrhu je reakce na potřeby praxe a zlepšení ochrany spotřebitele.

V části II a III se jedná o dokončení transpozice směrnice EP a Rady 2011/17/EU ze dne 9. března 2011.

Historie procesu

Vláda

26.02.2015V připomínkovém řízení 
19.03.2015Ukončení sběru připomínek 
18.05.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

29.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 125/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

125/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťu..

Návrh provádí předpis(y)

505/1990 Sb.Zákon o metrologii

Návrh ruší předpis(y)

333/2000 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS
334/2000 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS
335/2000 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS
336/2000 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS
337/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou ..
338/2000 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS
339/2000 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS
21/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny ji..
22/2001 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značko..
249/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a tří..
250/2001 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS
29/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření..
31/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS
32/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední tř..
33/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední tř..

Návrh mění předpis(y)

262/2000 Sb.Vyhláška, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
260/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon ..