Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb.,o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Předložení návrhu 02.03.2015
Poslední změna 21.10.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu vyhlášky je provést transpozici Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech, a upřesnit požadavky na zdravotní způsobilost řidičů a uchazečů o řidičské oprávnění v příloze č. 3. vyhlášky, kdy navrhované změny jsou podmíněny nutností reflektovat pokrok lékařské vědy a vědeckého poznání v této oblasti a nutností odstranit známé aplikační obtíže. Rovněž se provádějí nezbytné legislativně technické úpravy navazující na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Historie procesu

Vláda

02.03.2015V připomínkovém řízení 
23.03.2015Ukončení sběru připomínek 
13.10.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

21.10.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 271/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

271/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motor..

Návrh mění předpis(y)

277/2004 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel