Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Začátek procesu 26.05.2014
Poslední změna 04.02.2015
Stav návrhu Návrh byl přepracován nebo ukončen jiným způsobem
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti provádí ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti a zavádí do českého právního řádu některé další zásady a principy posilující transparentnost a zdraví veřejných financí.

Změnový zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Hlavním cílem komplexní zákonné úpravy je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky, které jí poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování mezinárodních závazků a to i v případě běžných konjunkturálních výkyvů. Cílem je zlepšení celkového hospodaření České republiky, posílení transparentnosti a efektivnosti veřejných financí a ve výsledku též podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Historie procesu

Vláda

26.05.2014V připomínkovém řízení 
23.06.2014Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
04.02.2015Reorganizace projednávání, s následující historiíviz změna, viz změna, viz změna

Návrh mění předpis(y)

451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
551/1991 Sb.Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
309/1999 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
420/2004 Sb.Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
280/1992 Sb.Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
243/2000 Sb.Zákon o rozpočtovém určení daní
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu