Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Předložení návrhu 02.03.2015
Poslední změna 30.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nařízení vlády zajišťuje soulad poskytování podpory s relevantními předpisy Evropské unie a udržení konkurenceschopnosti systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži s okolními státy. Nařízení zpřesňuje formulaci o veřejné podpoře, ruší omezující limit veřejné podpory pro investiční akce ve výrobě, stanoví výši veřejné podpory pro datová centra a upravuje vymezení jední investiční akce.

Historie procesu

Vláda

02.03.2015V připomínkovém řízení 
23.03.2015Ukončení sběru připomínek 
22.04.2015Projednáno vládou, schválenotext
29.04.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

30.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 100/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

100/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veře..

Návrh mění předpis(y)

596/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České repub..