Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Předložení návrhu 20.02.2015
Poslední změna 31.03.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zavedením samostatného zákona pro výrobky harmonizované podle zásad Nového legislativního rámce je možné zákon č. 22/1997 Sb. vrátit do stavu, v jakém byl před novelou provedenou zákonem č. 34/2011 Sb., s výhradou změn zavedených částí 21. zákona č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, a dále ustanovení zákona č. 100/2013 Sb. týkajících se akreditace subjektů posuzování shody.

Dalším cílem úpravy je zavést do zákona v praxi významné dělení českých technických norem na normy původní a převzaté (evropské a mezinárodní), včetně vyjmenování jednotlivých způsobů přejímání. Hlavním důvodem je skutečnost, že náklady na tvorbu a přejímání norem, hrazené ze státního rozpočtu, se v jednotlivých případech liší. Diferenciace norem v zákoně umožní do budoucna vhodnější způsob stanovení těchto poplatků.

Historie procesu

Vláda

20.02.2015V připomínkovém řízení 
20.03.2015Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky

Poslanecká sněmovna

13.08.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.10.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.12.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
28.01.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

29.01.2016Postoupeno Senátu 
03.03.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

08.03.2016Postoupeno prezidentu republiky 
11.03.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

18.03.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

31.03.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 91/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

91/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněn..

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
183/2006 Sb.Stavební zákon