Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

Předložení návrhu 19.02.2015
Poslední změna 25.04.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Právní úprava přinese kromě jiného i zlepšení spolupráce mezi členskými státy Evropské unie navzájem. Vytváří předpoklady pro hlubší řešení konkrétních žádostí o uznání odborné kvalifikace konkrétních žadatelů. Důsledkem flexibilnější a operativnější  výměny informací institucemi členských států a jeho využití také pro vydávání evropského profesního průkazu a zasílání upozornění v rámci výstražného mechanismu bude lepší transparentnost institucí, ale i pracovních trhů. Přímým přínosem zákona pro Českou republiku je stanovení transparentního procesu pro přijímání kvalifikovaných pracovních sil z jiných členských států Evropské unie, včetně občanů ČR, kteří se profesně vzdělali v jiných členských státech, na náš pracovní trh a trh služeb.

Historie procesu

Vláda

19.02.2015V připomínkovém řízení 
19.03.2015Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

28.08.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
15.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
19.01.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.03.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

03.03.2016Postoupeno Senátu 
06.04.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

12.04.2016Postoupeno prezidentu republiky 
14.04.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

15.04.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

25.04.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 126/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

126/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státn..

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
360/1992 Sb.Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a tech..
166/1999 Sb.Veterinární zákon
18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
222/2009 Sb.Zákon o volném pohybu služeb
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách