Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh

Předložení návrhu 20.02.2015
Poslední změna 31.03.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona byl zpracován z důvodu zajištění řádné implementace nových právních předpisů Evropské unie, které budou uplatňovány v rámci jednotného evropského trhu podle zásad tzv. nového legislativního rámce pro uvádění výrobků na trh. Zamýšlené změny jsou koncepčního charakteru a překračují možnosti pouhé novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který v průběhu své existence doznal řady významných změn.

Historie procesu

Vláda

20.02.2015V připomínkovém řízení 
20.03.2015Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky

Poslanecká sněmovna

13.08.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.10.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.12.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
28.01.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

29.01.2016Postoupeno Senátu 
03.03.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

08.03.2016Postoupeno prezidentu republiky 
11.03.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

18.03.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

31.03.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 90/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh