Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

Předložení návrhu 20.02.2015
Poslední změna 26.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky je předkládán Ministerstvem zdravotnictví na základě zmocnění podle ustanovení § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., lázeňského zákona.

Cílem navrhované právní úpravy je změna rozsahu ochranných pásem I. a II. stupně zdroje a stanovení jasného a pevného rámce konkrétních ochranných opatření a omezení činností, které by mohly nepříznivě ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti tohoto zdroje, jakož i jeho zásoby. Změna ochranných pásem zdroje je nutným předpokladem pro zajištění efektivní ochrany a následného racionálního využití zásob kvalitního a zdravotně nezávadného peloidu v dané oblasti. Cílem je rovněž zajistit ochranu samotného osvědčeného ložiska prostřednictvím ochranného pásma I. stupně v souladu s lázeňským zákonem.

Historie procesu

Vláda

20.02.2015V připomínkovém řízení 
13.03.2015Ukončení sběru připomínek 
19.05.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

26.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 124/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

124/2015 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského..

Návrh provádí předpis(y)

164/2001 Sb.Lázeňský zákon