Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor zprávy o okolnostech závažné havárie při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři

Předložení návrhu 17.02.2015
Poslední změna 19.08.2015
Stav návrhu Projednávání nepokračuje
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaná vyhláška stanovuje vzor hlášení o závažných haváriích při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři podle okolností jejich vzniku.

Cílem úpravy je implementace povinností vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU a prováděcí nařízení komise (EU) č. 1112/2014. Prováděcí nařízení komise stanoví jednotné formuláře hlášení o závažných haváriích při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři. Tyto jsou uvedené v příloze předkládané prováděcí vyhlášky jako jednotný formát podávání zprávy o okolnostech závažné havárie v odvětví ropy a zemního plynu v moři.

Historie procesu

Vláda

17.02.2015V připomínkovém řízení 
10.03.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
19.08.2015Projednávání nepokračuje 

Návrh provádí předpis(y)

158/2000 Sb.Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států