Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky

Předložení návrhu 17.02.2015
Poslední změna 23.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhované nařízení vlády naplňuje ustanovení čl. 24 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 436/2009. Toto ustanovení umožňuje členským státům EU uznat zjednodušené průvodní doklady, pokud jde o přepravu vinařských produktů, která se uskutečňuje výlučně na jejich území.

Návrh nařízení vlády reaguje na opakované požadavky odborné vinařské veřejnosti umožnit používání zjednodušených průvodních dokladů u přepravců vinařských produktů, kde se přeprava odehrává výlučně na území České republiky, a to zejména u vín v baleních určených konečnému spotřebiteli.

Cílem tohoto návrhu nařízení vlády je snížení administrativy a byrokratického zatížení u přepravců a obchodníků, kteří přepravují, resp. nechávají přepravovat vinařské produkty výlučně na území ČR.

Historie procesu

Vláda

17.02.2015V připomínkovém řízení 
10.03.2015Ukončení sběru připomínek 
08.06.2015Projednáno vládou, schválenotext
17.06.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

23.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 143/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

143/2015 Sb.Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České re..

Návrh provádí předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství