Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsob jejich zapisování

Předložení návrhu 15.10.2014
Poslední změna 02.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo obrany
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh nařízení vlády se předkládá na základě § 68q návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Ustanovení § 68q, kterým se zřizuje nový informační systém veřejné správy, a to informační systém o služebním platu. Správcem tohoto informačního systému je Ministerstvo financí. Informační systém o služebním platu slouží k výkonu veřejné správy v rozsahu zajišťování informační činnosti ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy, jejímž předmětem jsou údaje o služebním platu. Účelem informačního systému je shromažďovat, zpracovávat a uchovávat údaje o prostředcích na služební platy, o průměrných služebních platech vojáků a jejich osobních údajích, které ovlivňují výši služebního platu. Informační systém o služebním platu je koncipován jako neveřejný informační systém.

Pro konkrétní stanovení rozsahu údajů, které do informačního systému o služebním platu zapisuje Ministerstvo obrany, a způsobu jejich zapisování je v § 68q odst. 3 návrhu zákona zmocněna vláda k vydání nařízení. Na základě tohoto zmocnění je do legislativního procesu předkládán návrh nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování.

Historie procesu

Vláda

15.10.2014V připomínkovém řízení 
06.11.2014Ukončení sběru připomínek 
16.02.2015Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

02.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 57/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

57/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a zp..

Návrh provádí předpis(y)

221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání