Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Předložení návrhu 28.02.2014
Poslední změna 17.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Primárním cílem předkládaného návrhu je zajištění plné kompatibility české právní úpravy se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství, a to tak, aby se Česká republika vyhnula zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie ze strany Evropské komise.

Předkládaný návrh zavádí nové legální definice některých pojmů (např. metadata nebo služby založené na prostorových datech); výslovný požadavek, aby metadata vždy zahrnovala rovněž informaci o výši úhrady za zpřístupnění prostorových dat, pokud je požadována; pravidlo, podle kterého lze v případě průběžně aktualizovaných dat velkého objemu požadovat úhradu za prohlížecí služby založené na prostorových datech pouze tehdy, pokud tato úhrada slouží k zajištění zachování a údržby prostorových dat a zachování odpovídajících služeb založených na prostorových datech; dále povinnost restriktivního výkladu důvodů odepření prostorových dat. Předkládaný návrh také dává do souladu právní úpravu s aktuálním procesem zajišťování Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Historie procesu

Vláda

28.02.2014V připomínkovém řízení 
28.03.2014Ukončení sběru připomínek 
27.08.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

03.09.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
21.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
21.01.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.02.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2015Postoupeno Senátu 
18.03.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

25.03.2015Postoupeno prezidentu republiky 
01.04.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

07.04.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 83/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

83/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění poz..

Návrh mění předpis(y)

123/1998 Sb.Zákon o právu na informace o životním prostředí