Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Začátek procesu 13.02.2015
Poslední změna 17.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Tímto způsobem bude zajištěna vyšší účinnost a častější ukládání opatření nahrazujících vazbu v případech, kdy není nezbytná nepřetržitá fyzická kontrola obviněného. Půjde o případy, kdy u obviněného vzhledem k jeho osobním poměrům a okolnostem případu není možné za současného stavu účelu vazby dosáhnout alternativním opatřením, jinými slovy o případy, kdy podle současné právní úpravy neexistují nástroje pro výkon dostatečně efektivní kontroly plnění povinností obviněného, jenž je ponechán na svobodě, byť by vazební stíhání nebylo za splnění určitých podmínek nezbytně nutné. Systém elektronického sledování by tak měl umožnit nahrazovat vazbu některým alternativním opatřením i v těchto případech.

Historie procesu

Vláda

13.02.2015V připomínkovém řízení 
13.03.2015Ukončení sběru připomínek 
25.05.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

02.06.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.07.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.02.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
09.03.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

10.03.2016Postoupeno Senátu 
20.04.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

26.04.2016Postoupeno prezidentu republiky 
04.05.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

05.05.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 150/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

150/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdě..

Návrh mění předpis(y)

40/2009 Sb.Trestní zákoník
141/1961 Sb.Trestní řád
218/2003 Sb.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže