Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Předložení návrhu 13.02.2015
Poslední změna 25.01.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Úřad vlády České republiky

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V aplikaci zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů jsou identifikovány problémové oblasti. Společným jmenovatelem nedostatků zákona je roztříštěnost stávající právní úpravy, která omezuje funkčnost a vymahatelnost celého systému střetu zájmů. Roztříštěností je narušen princip veřejné kontroly politiků a dalších osob zastávajících významné funkce, který je zákonu o střetu zájmů imanentní. V současné podobě zákon v podstatě neplní účel, pro který vznikl.

Novela zákona by měla zavést elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání politiků tak, aby k nim veřejnost měla snadný přístup. Majetkové přiznání se bude podávat i ke dni nástupu do funkce. Obsahuje zavedení povinnosti podávat přiznání již ke dni vzniku funkce, zefektivnění kontrolního mechanismu, zpřísnění sankcí, elektronizace oznámení a rozšíření okruhu bývalých funkcionářů, omezených při přechodu z veřejné do soukromé sféry a úprava podmínek tohoto omezení.

Novela tedy zejména sjednocuje stávající evidenční orgány do jednoho a vytváří centrální elektronický registr oznámení, zavádí povinnost veřejného funkcionáře podat oznámení ke dni zahájení výkonu funkce, zpřísňuje a rozšiřuje zákazu konkurence a vytváří nový systém sankcí podle závažnosti protiprávního jednání.

Historie procesu

Vláda

13.02.2015V připomínkovém řízení 
13.03.2015Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

03.08.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
29.06.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
14.09.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.10.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

05.12.2016Postoupeno prezidentu republiky 
19.12.2016Prezident republiky zákon vrátil Sněmovně 

Poslanecká sněmovna

11.01.2017Hlasováním Sněmovna setrvala na vráceném zákonu 

Sbírka zákonů

25.01.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 14/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

14/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další s..

Návrh ruší předpis(y)

587/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k..
578/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu..
154/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují pří..

Návrh mění předpis(y)

159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky