Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností ovládaných státem

Předložení návrhu 09.04.2014
Poslední změna 09.02.2016
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto v 1. čtení
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Kompetence jednotlivých ústředních orgánů státní správy ve věcech řízení společností provozujících podnikatelskou činnost, ve kterých má zároveň stát majetkovou účast, je upravena různými právními předpisy (obecně v kompetenčním zákoně, konkrétně ve zvláštních zákonech).

Žádným právním předpisem není stanoveno konkrétní odpovědné ministerstvo za tuto oblast. O tom, že tuto skutečnost považuje současná Vláda ČR za problematickou, svědčí i usnesení vlády ze dne 17. března 2014 č. 177, o zřízení Vládního výboru pro personální nominace, kterým se zřizuje tříčlenný Vládní výbor, který bude mít v kompetenci posuzování personálních nominací osob, které mají zastupovat stát v dozorčích radách společností s majetkovou účastí státu, státních podniků nebo národního podniku. Je patrná snaha přejít k adresné odpovědnosti konkrétního ministerstva.

Legislativně je upřednostněna cesta přijetí krátkého samostatného zákona před teoretickou možností doplnění kompetenčního zákona. Jedná se o stručnou úpravu, neboť konkrétní opatření je možné následně přijmout na úrovni usnesení vlády bez přijímání zákonných, případně podzákonných norem.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

09.04.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

11.04.2014V připomínkovém řízení 
22.04.2014Ukončení sběru připomínek 
06.05.2014Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

11.02.2015Zahájeno 1. čtení 
09.02.2016Zamítnuto v 1. čtení 

Prázdný výstup