Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a některé další zákony

Předložení návrhu 23.04.2014
Poslední změna 17.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela se týká těchto oblastí: vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, registr pedagogických pracovníků, povinná školní docházka a spádové školy, ukončování středního vzdělávání, pracovní poměr ředitelů škol a správní řízení v působnosti škol a školských zařízení.

Cílem návrhu zákona je zavést nový systém záruk přístupu každého ke vzdělávání na rovnoprávném základě při využívání podpůrných opatření. Dále upravit registr pedagogických pracovníků, umožnit přístup do přípravných tříd základní školy všem dětem, u nichž tím může být vyrovnán jejich vývoj. Zavést povinné využívání jednotných zadání závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem, aktualizovat povinnosti obcí při zajišťování podmínek plnění povinné školní docházky. Uzákonit státní zkoušky z těsnopisu, psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači. Jednotně upravit působnost krajských úřadů jako správních orgánů druhého stupně vůči rozhodnutím škol a školských zařízení všech zřizovatelů. Napravit nedostatky v pravidlech poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením. Zjednodušit podmínky zjišťování zdravotní způsobilosti žáků a studentů v souvislosti s praktickým vyučováním a odbornou praxí.

Historie procesu

Vláda

23.04.2014V připomínkovém řízení 
23.05.2014Ukončení sběru připomínek 
27.08.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

02.09.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
19.09.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
21.01.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.02.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2015Postoupeno Senátu 
19.03.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

25.03.2015Postoupeno prezidentu republiky 
01.04.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

07.04.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 82/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

82/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j..

Návrh mění předpis(y)

306/1999 Sb.Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
561/2004 Sb.Školský zákon
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
563/2004 Sb.Zákon o pedagogických pracovnících