Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), a další související zákony

Předložení návrhu 03.06.2014
Poslední změna 17.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem materiálu je zajistit soulad poskytování podpory s relevantními předpisy Evropské unie a udržet konkurenceschopnost systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži s okolními státy. Navrhovaná změna zákona o investičních pobídkách zajišťuje implementaci předpisu EU, konkrétně adaptaci nového obecného nařízení o blokových výjimkách - nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, do právního řádu České republiky. Úprava současně zajistí v České republice atraktivní investiční prostředí, které přispěje k udržení mezinárodní konkurenceschopnosti země v přílivu zahraničních investic a zvýší její úspěšnost v soutěži o kvalitní zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou.

Historie procesu

Vláda

03.06.2014V připomínkovém řízení 
01.07.2014Ukončení sběru připomínek 
03.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

29.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
20.01.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
11.02.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2015Postoupeno Senátu 
19.03.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

25.03.2015Postoupeno prezidentu republiky 
01.04.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

07.04.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 84/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

84/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zák..

Návrh mění předpis(y)

338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
72/2000 Sb.Zákon o investičních pobídkách
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti