Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/

Začátek procesu 13.06.2014
Poslední změna 17.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté tohoto právního předpisu, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazující na tuto změnu, včetně přizpůsobení některých pojmů dosud používaných v oblasti náhrady škody podle pracovněprávní úpravy terminologii nového občanského zákoníku. Za další provedení některých legislativně technických změn, které souvisejí s analýzou současné právní úpravy a které vedou k jejímu zpřesnění, avšak nemají věcné dopady.

Současně s tím se navrhuje zrušení dosud neúčinného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a zrušení nebo změna některých dalších s tím souvisejících zákonů, neboť v současné době již je zřejmé, že podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání provádět nebude a není proto důvodné, aby byl tento zákon nadále udržován jako stále platný, leč dlouhodobě neúčinný. Přihlíží se též k tomu, že původní zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců by bez rozsáhlých změn nebyl stejně realizovatelný.

Historie procesu

Vláda

13.06.2014V připomínkovém řízení 
27.06.2014Ukončení sběru připomínek 
01.12.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

17.12.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
11.02.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
27.05.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
19.06.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

26.06.2015Postoupeno Senátu 
23.07.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

30.07.2015Postoupeno prezidentu republiky 
04.08.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

10.08.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 205/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

205/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zá..

Návrh ruší předpis(y)

463/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších p..
266/2006 Sb.Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
218/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb...
267/2006 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Návrh mění předpis(y)

264/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
479/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zně..
282/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších p..
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
182/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších p..
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
262/2006 Sb.Zákoník práce
41/2009 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
303/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
375/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona ..
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
306/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, z..
158/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energ..
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
401/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších pře..
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
340/2006 Sb.Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
167/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zák..