Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Začátek procesu 10.06.2014
Poslední změna 04.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Realizací navrhované právní úpravy budou odstraněny problémy související s uplatňováním sankcí v porovnání s jejich úpravou v občanském zákoníku a zákonu o službách.

Dále budou odstraněny problémy související se zmocněním k vydání vyhlášky upravující podrobnosti rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele.

Současně by bylo dosaženo stavu, kdy by v podstatě jeden právní předpis ve formě zákona řešil komplexně problematiku služeb poskytovaných v rámci užívání bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Historie procesu

Vláda

10.06.2014V připomínkovém řízení 
19.06.2014Ukončení sběru připomínek 
03.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

04.09.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
29.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
21.01.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
11.02.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

12.02.2015Postoupeno Senátu 
19.03.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

10.04.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

15.04.2015Postoupeno prezidentu republiky 
16.04.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

24.04.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

04.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 104/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

104/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytov..

Návrh mění předpis(y)

458/2000 Sb.Energetický zákon
67/2013 Sb.Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů..