Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Předložení návrhu 26.05.2014
Poslední změna 04.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem zákona je částečná implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Vybraná část implementace upravuje oblasti energetického auditu, energetického posudku, hospodárného užívání energie ústředními institucemi a energetických služeb.

Dalším důvodem je dodatečná implementace již transponovaných směrnic 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, kdy se jedná o body, které Evropská komise požaduje po ČR do zákona doplnit. Konkrétně se jedná o ustanovení k energetické náročnosti budov.

Posledním důvodem novely zákona je aplikační praxe stávajícího znění, kdy v rámci poslední novely zákona došlo ke značným úpravám povinností pro občany ČR. Po roční praktické aplikaci vyvstala potřeba některé povinnosti upravit. Především se jedná o povinnosti spojené s energetickou náročností budovy, energetickými specialisty a osobami oprávněnými provádět instalaci vybraných zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k neustálému vývoji v oblasti energetiky je potřeba přizpůsobit paragrafy týkající se státní energetické koncepce a územních energetických koncepcí.

Historie procesu

Vláda

26.05.2014V připomínkovém řízení 
23.06.2014Ukončení sběru připomínek 
03.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

29.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
21.01.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
11.02.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2015Postoupeno Senátu 
19.03.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

10.04.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

15.04.2015Postoupeno prezidentu republiky 
16.04.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

24.04.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

04.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 103/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

103/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a ..

Návrh mění předpis(y)

406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích