Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, a další související zákony

Předložení návrhu 17.04.2014
Poslední změna 17.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Reaguje na praktické poznatky aplikační praxe a odstraňuje určité výkladové nejasnosti a zákonné překážky bránící efektivnímu zajištění a odčerpání majetku pachatelům trestné činnosti. Návrh zákona vychází ze závěrů vládou schválené Analýzy zefektivnění správy zajištěného majetku a prodeje zajištěného majetku.

Cílem návrhu je zefektivnit správu zajištěného majetku a snížit její finanční náročnost, zlepšit postavení obětí trestné činnosti při zajišťování jejich majetkoprávních nároků v trestním řízení a rozšířit možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osobě, proti níž se vede trestní řízení.

Historie procesu

Vláda

17.04.2014V připomínkovém řízení 
22.05.2014Ukončení sběru připomínek 
03.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

03.09.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
05.11.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
21.01.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
11.02.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2015Postoupeno Senátu 
19.03.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

25.03.2015Postoupeno prezidentu republiky 
01.04.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

07.04.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 86/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

86/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o..

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád
218/2003 Sb.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
279/2003 Sb.Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
40/2009 Sb.Trestní zákoník
418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
256/2013 Sb.Katastrální zákon
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
100/2004 Sb.Zákon o obchodování s ohroženými druhy