Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Předložení návrhu 25.03.2014
Poslední změna 17.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Úřad vlády České republiky

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předloženého návrhu zákona je přizpůsobení zákona současnému stavu právních předpisů, který se promítá i do oblasti činnosti Úřadu. Dále je navrženo přijetí institutu, které je žádoucí pro zvýšení efektivity výkonu kontrolní činnosti a plánování kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu spočívajícího ve stanovení povinnosti spolupůsobit při činnosti NKÚ směřující k efektivnímu výběru kontrolovaných subjektů. Cílem je i zpřístupnění Věstníku Úřadu, který obsahuje mimo jiné i plán kontrolní činnosti, všechny schválené kontrolní závěry a výroční zprávu, v elektronické podobě na internetových stránkách Úřadu. Účelem je rovněž přizpůsobit terminologii používanou v zákoně o NKÚ platnému právnímu řádu.

Předkládaný návrh zákona má tak převážně technický charakter a jeho hlavním cílem je umožnit aplikaci zákona o NKÚ v podmínkách odpovídajících aktuální úrovni rozvoje informačních technologií a potřebám kontrolní praxe a přispět ke zvýšení efektivnosti kontrolní činnosti.

Historie procesu

Vláda

25.03.2014V připomínkovém řízení 
23.04.2014Ukončení sběru připomínek 
25.06.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

03.07.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
24.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
20.01.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
11.02.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2015Postoupeno Senátu 
18.03.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

25.03.2015Postoupeno prezidentu republiky 
01.04.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

07.04.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 78/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

78/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předp..

Návrh mění předpis(y)

166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu