Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony

Předložení návrhu 19.02.2014
Poslední změna 17.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem předložené novely je uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu a zajistit tak transpozici této směrnice.

Směrnice upravuje nový druh spolupráce s jinými členskými státy, jejímž cílem je zajistit, aby ochrana poskytovaná oběti trestného činu (popř. osobám jí blízkým) v jednom členském státu Evropské unie, byla zachována a pokračovala rovněž v jakémkoli jiném členském státu, do něhož se oběť přestěhuje. K dosažení tohoto cíle stanoví směrnice pravidla, na jejichž základě bude možné rozšířit ochranu vyplývající z určitého opatření přijatého podle práva jednoho členského státu i na území dalšího členského státu, v němž se oběť rozhodne pobývat nebo zdržovat. Směrnice přitom zohledňuje rozdílné právní tradice členských států i skutečnost, že účinnou ochranu je možné zajistit prostřednictvím ochranných příkazů vydaných jinými orgány než trestními soudy. Tato směrnice nezakládá povinnost změnit vnitrostátní systémy přijímání opatření, ani nezakládá povinnost zavést trestněprávní systém pro vykonávání evropského ochranného příkazu nebo takový systém za tímto účelem pozměnit.

Historie procesu

Vláda

19.02.2014V připomínkovém řízení 
19.03.2014Ukončení sběru připomínek 
25.06.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

03.07.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
05.11.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
21.01.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
11.02.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2015Postoupeno Senátu 
19.03.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

25.03.2015Postoupeno prezidentu republiky 
01.04.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

07.04.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 77/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

77/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ..

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád
218/2003 Sb.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
45/2013 Sb.Zákon o obětech trestných činů
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních