Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl

Předložení návrhu 11.02.2015
Poslední změna 17.09.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Český báňský úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílovým stavem je odstranění překážek při výkladu a aplikaci stavebního a horního práva souvisejícího s likvidací hlavních důlních děl, uvedení legislativní zkratky „závažná událost“ do souladu s horními předpisy, a optimalizace procesu zajišťujícího bezpečnost a ochranu důlních děl ústících na povrch. Nová úprava v této souvislosti umožní vycházet z aktuálních poznatků z praxe při zajišťování hlavních důlních děl, reflektovat rozmanitost území, v němž se hlavní důlní dílo nachází, a optimalizovat tak rozsah stanovované plochy ochranného pásma.

Historie procesu

Vláda

11.02.2015V připomínkovém řízení 
10.03.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
31.08.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

17.09.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 237/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

237/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnost..

Návrh mění předpis(y)

52/1997 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdrav..