Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Předložení návrhu 11.02.2015
Poslední změna 05.03.2015
Stav návrhu Projednávání nepokračuje
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V současné době neexistuje právní předpis, který by na jednom místě shrnoval základní požadavky na zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku. Návrh vyhlášky vychází vstříc požadavku škol na jasné legislativní nebo metodické stanovení požadovaného bezpečnostního standardu pro školy a zakotvuje základní bezpečnostní opatření, která je žádoucí upravit na úrovni obecně závazného právního předpisu.

Cílem vyhlášky je rozvedení obecné povinnosti škol a školských zařízení zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, především ve vztahu k bezpečnému vstupu do školy nebo školského zařízení, dohledu nad dětmi, žáky a studenty při vzdělávání a poskytování školských služeb a regulaci pohybu cizích osob v prostorách, kde se činnost škol a školských zařízení uskutečňuje.

Historie procesu

Vláda

11.02.2015V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
04.03.2015Ukončení sběru připomínek 
05.03.2015Projednávání nepokračuje 

Návrh mění předpis(y)

15/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení š..
263/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministe..