Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Předložení návrhu 15.01.2015
Poslední změna 07.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním důvodem pro novelu vyhlášky je potřeba harmonizace právní úpravy veterinárních požadavků na obchod se spermatem, vaječnými buňkami a embryi koňovitých vyplývající z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 846/2014.

Uvedené nařízení, které je přímo použitelné od 1. října 2014, mění části přílohy č. 9, která upravuje podmínky pro schválení střediska pro odběr spermatu ovcí, koz nebo koňovitých, střediska pro skladování spermatu ovcí, koz nebo koňovitých, týmu pro odběr embryí ovcí, koz, prasat nebo koňovitých a týmu pro produkci embryí ovcí, koz, prasat nebo koňovitých, podmínky pro dozor v nich a veterinární požadavky na odběr spermatu ovcí, koz a koňovitých a na odběr vaječných buněk a embryí ovcí, koz, prasat a koňovitých.

Historie procesu

Vláda

15.01.2015V připomínkovém řízení 
05.02.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
31.03.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

07.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 64/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

64/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spe..

Návrh mění předpis(y)

380/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o vet..