Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh na vydání zákona o zajištění právní pomoci

Předložení návrhu 21.01.2015
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Účelem zákona je vytvořit systém poskytování právní pomoci a zabezpečit její poskytování v rozsahu, který je dále stanoven tímto zákonem, fyzickým osobám a právnickým osobám. Pro případ materiální potřebnosti osob stanoví zákon povinnost státu hradit náklady právního zastoupení. Zákon nebude s ohledem na specifičnost trestního řízení dopadat na zástupce ustanovené ex offo v případech nutné obhajoby v trestním řízení a dále na zmocněnce poškozeného v trestním řízení.

Návrh zákona stanoví podmínky pro poskytnutí právní pomoci, podmínky pro stanovení povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení a rozsah této povinnosti. Zákonem nedojde k omezení rozsahu poskytované právní pomoci. Zákon nevylučuje poskytování právní pomoci podle jiných právních předpisů; omezení poskytování právní pomoci pouze za podmínek stanovených tímto zákonem by ve svém důsledku mohlo naopak fakticky vést ke zhoršení situace potřebných příjemců právní pomoci.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

21.01.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

22.01.2015V připomínkovém řízení 
30.01.2015Ukončení sběru připomínek 
16.02.2015Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

01.02.2017Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
216/1994 Sb.Zákon o rozhodčím řízení
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
150/2002 Sb.Soudní řád správní