Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Předložení návrhu 10.09.2014
Poslední změna 28.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona upravuje speciální pravidla sjednávání pracovního poměru a čerpání dovolené pedagogických pracovníků. Reaguje tak na negativní praxi v regionálním školství, kdy jsou s pedagogickými pracovníky uzavírány pracovní poměry na dobu určitou pouze na období školního vyučování školního roku.

Cílem návrhu zákona je zavedení pravidla minimálního trvání pracovního poměru na dobu určitou v případě pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Sjednání pracovního poměru na dobu kratší je třeba umožnit v případě, kdy jsou pro to dány objektivní důvody. Současně má být zkrácena celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami oproti obecné úpravě zákoníku práce. V souvislosti s úpravou minimální standardní délky pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka je žádoucí upravit pravidla čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být zaměstnavatelem určena na dobu (hlavních) školních prázdnin.

Ustanovení návrhu zákona věnované podmínkám, za nichž lze s pedagogickými pracovníky uzavírat pracovní poměry na dobu určitou, lze považovat za transpoziční ve vztahu ke směrnici Rady 1999/70/ES.

Historie procesu

Vláda

10.09.2014V připomínkovém řízení 
19.09.2014Ukončení sběru připomínek 
04.02.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

19.02.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
08.07.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
30.09.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.10.2015Postoupeno Senátu 
11.11.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

09.12.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

11.12.2015Postoupeno prezidentu republiky 
15.12.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

17.12.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

28.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 379/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

379/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů..

Návrh mění předpis(y)

563/2004 Sb.Zákon o pedagogických pracovnících