Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Začátek procesu 03.02.2015
Poslední změna 15.06.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V jednotlivých právních předpisech se právní úprava přizpůsobuje cílům, které si vytyčil samotný zákon o  hazardních hrách. Jedná se například o otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, provozování hazardních her prostřednictvím internetu, a v neposlední řadě zajištění opatření k předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním hazardních her.

Druhá hlavní změna, která je v jednotlivých právních předpisech učiněna, souvisí se změnou pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, upravující mimo jiné provozování těchto her, používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“. Tento koncept se mění a zákon o hazardních hrách nově všechny hry označuje jako „hazardní hry“.

Historie procesu

Vláda

03.02.2015V připomínkovém řízení 
03.03.2015Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

28.08.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
30.09.20151. čtení přerušeno nebo odročeno 
09.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
01.03.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.04.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

14.04.2016Postoupeno Senátu 
26.05.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

01.06.2016Postoupeno prezidentu republiky 
07.06.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

10.06.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

15.06.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 188/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

188/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o d..

Návrh mění předpis(y)

117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
40/2009 Sb.Trestní zákoník
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
164/2013 Sb.Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
239/1992 Sb.Zákon o Státním fondu kultury ČR
169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
222/2009 Sb.Zákon o volném pohybu služeb
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
496/2012 Sb.Zákon o audiovizi
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii