Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Předložení návrhu 04.02.2015
Poslední změna 15.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – agroenvironmentálně-klimatické opatření.

Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro agroenvironmentálně - klimatické opatření tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat.

Agroenvironmentálně - klimatická opatření mají za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Podporují zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Cílem je podpořit ekologickou stabilitu krajiny, zlepšení životního prostředí, zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě. Dále zavést zemědělské postupy, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, včetně zajištění vhodné údržby oblastí s vysokou přírodní hodnotou. Opatření vede ke zvýšení úrodnosti půdy, k její ochraně před erozí a před vysycháním. Velmi důležité je i zvýšení schopnosti celé krajiny zadržovat vodu a eliminuje některé negativní vlivy zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí.

Historie procesu

Vláda

04.02.2015V připomínkovém řízení 
25.02.2015Ukončení sběru připomínek 
08.04.2015Projednáno vládou, schválenotext
15.04.2015Zapracovány schválené změny projednaného návrhu 

Sbírka zákonů

15.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v..

Návrh provádí předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu

Návrh mění předpis(y)

79/2007 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření