Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Předložení návrhu 04.02.2015
Poslední změna 26.02.2015
Stav návrhu Projednávání nepokračuje
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování plateb v rámci opatření podle článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. 

Nařízení vlády navazuje na Program rozvoje venkova na roky 2014-2020. Jeho hlavním cílem je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro uznané zdroje selektovaného materiálu na lesní půdě tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat.

Smyslem tohoto opatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy při sběru reprodukčního materiálu z důvodu zajištění dostatečného množství osiva pro pěstování sazenic požadované kvality a požadovaného původu (adekvátní přírodní lesní oblast, lesní vegetační stupeň). Vlastníci lesů tak budou moci využívat k umělé obnově lesa a k zalesňování kvalitní reprodukční materiál, a nikoli materiál nižších kategorií, což je pro budoucnost našich lesů nežádoucí.

Historie procesu

Vláda

04.02.2015V připomínkovém řízení 
25.02.2015Ukončení sběru připomínek 
26.02.2015Projednávání nepokračuje 

Návrh provádí předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství