Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Předložení návrhu 04.02.2015
Poslední změna 15.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – opatření ekologické zemědělství.

Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat. Opatření ekologické zemědělství má za úkol podpořit zemědělce hospodařící v systému přechodu na ekologické zemědělství a v systému ekologického zemědělství, které je šetrné ke složkám životního prostředí a poskytuje základ pro produkci kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou hodnotou. 

Cílem je posílit prevenci degradace půdy, zejména snížením rizika vodní a větrné eroze a acidifikaci půd. Velmi důležité je i zachování a obnova cenných stanovišť na zemědělsky využívané půdě z hlediska druhové různorodosti a v neposlední řadě také zvýšení ekologické stability, estetické hodnoty a funkčního propojení krajiny. Ekologický způsob hospodaření dále zajišťuje vysoký standard v tvorbě životních podmínek hospodářských zvířat. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy a bude kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy vzniklé zvýšenými náklady plynoucími ze závazku na dodržení příslušného způsobu hospodaření.

Historie procesu

Vláda

04.02.2015V připomínkovém řízení 
25.02.2015Ukončení sběru připomínek 
08.04.2015Projednáno vládou, schválenotext
15.04.2015Zapracovány schválené změny projednaného návrhu 

Sbírka zákonů

15.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Návrh provádí předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu