Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Předložení návrhu 04.02.2015
Poslední změna 15.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.

Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit podmínky poskytování dotací pro opatření dobré životní podmínky zvířat tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat. Opatření dobré životní podmínky zvířat má za úkol podpořit dobré životní podmínky v chovu skotu, kategorie krav s tržní produkcí mléka a v chovu prasat, kde se opatření týká kategorie prasnic, prasniček a selat. Opatření je cíleno na celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Opatření přispívá k zavádění inovativních technologií chovu a postupů.

Dotace bude poskytována na velkou dobytčí jednotku způsobilých hospodářských zvířat a bude kompenzovat dodatečné náklady a příjmy ušlé v důsledku zvýšených nákladů plynoucích z dobrovolného závazku na dodržení příslušných podmínek opatření.

Historie procesu

Vláda

04.02.2015V připomínkovém řízení 
25.02.2015Ukončení sběru připomínek 
08.04.2015Projednáno vládou, schválenotext
15.04.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

15.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 74/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

74/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Návrh provádí předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu