Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Předložení návrhu 03.02.2015
Poslední změna 25.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V současné době je poplatek za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody stanoven nařízením vlády č. 385/2001 Sb. a činí 3 Kč za m3.

Na základě podnětu Ministra financí má dojít ke zvýšení poplatku za odběr přírodních minerálních vod. Důvodem této změny by mělo být „adekvátní promítnutí skutečného významu a hodnoty přírodního bohatství státu do cen, za které je toto bohatství dovoleno využívat nestátními, zejména podnikatelskými subjekty k dosahování jejich zisku“, kdy vzhledem k tomu, že sazba poplatku byla stanovena před více než 10 lety a od té doby nedoznala změn, její výše zdaleka neodpovídá současným hodnotovým relacím a spíše přispívá k jejich deformaci.

Cílem navrhované právní úpravy je tedy dosažení adekvátní výše poplatku za odběr přírodních minerálních vod a mírného zvýšení příjmů do státního rozpočtu. Nově by tak poplatek měl činit 5 Kč za 1 m3.

Historie procesu

Vláda

03.02.2015V připomínkovém řízení 
24.02.2015Ukončení sběru připomínek 
08.06.2015Projednáno vládou, schválenotext
15.06.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

25.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 150/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

150/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje ..

Návrh provádí předpis(y)

164/2001 Sb.Lázeňský zákon

Návrh ruší předpis(y)

358/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uv..
385/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze ..