Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

Předložení návrhu 14.01.2015
Poslední změna 17.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška se vydává k provedení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, a to v souvislosti s jeho novelizací projednávanou Poslaneckou sněmovnou.

Návrh vyhlášky vychází z potřeby upravit způsob stanovení odměny a hotových výdajů správce podílu, nejvyšší přípustnou výši odměny a hotových výdajů hrazenou státem a způsob jejich výplaty. Jedná se o zcela novou právní úpravu, jejíž přijetí je nezbytné pro řádný výkon správy podílu. Vyhláška určuje jako základní kritérium stanovení odměny výši obratu dotčené obchodní korporace jakožto ukazatele objemu právních úkonů činěných ve styku s ostatními právními subjekty, od kterého se pak odvíjí také náročnost vykonávané správy v jejím souhrnu. Odměna správce přitom musí být stanovena v dostatečné výši, aby byla náležitou motivací pro výkon jeho činnosti a poskytovala tak záruku řádného výkonu správy podílu v obchodní korporaci, a zároveň pro případy, kdy je hrazena státem, nesmí neúměrně zatěžovat státní rozpočet. Systém poskytování náhrad hotových výdajů pak vyhláška nastavuje tak, aby vedl správce podílu k řádnému a hospodárnému výkonu správy.

Historie procesu

Vláda

14.01.2015V připomínkovém řízení 
04.02.2015Ukončení sběru připomínek 
30.03.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

17.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 88/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

88/2015 Sb.Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových v..

Návrh provádí předpis(y)

279/2003 Sb.Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení