Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Předložení návrhu 30.01.2015
Poslední změna 27.03.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Představitelé územních samosprávných celků považují výši finančního ohodnocení danou současným zněním nařízení vlády č. 37/2003 Sb. za dlouhodobě nedostačující. Proto navrhli navýšení částky měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků a dále navýšení maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 3,5 % s účinností od 1. dubna 2015.

Odměny za výkon funkcí členů zastupitelstev územních samosprávných celků nejsou hrazeny přímo ze státního rozpočtu, nýbrž z rozpočtů jednotlivých územních samosprávných celků. Přestože i tyto rozpočty jsou součástí systému veřejných financí, navýšení měsíčních odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků rozhodně nebude mít dopad na státní rozpočet, toto opatření se dotkne pouze rozpočtů jednotlivých územních samosprávných celků.

Historie procesu

Vláda

30.01.2015V připomínkovém řízení 
21.02.2015Ukončení sběru připomínek 
16.03.2015Projednáno vládou, schválenotext
24.03.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

27.03.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 52/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

52/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast..

Návrh mění předpis(y)

37/2003 Sb.Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev