Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony (tisk č. 392)

Začátek procesu 23.01.2015
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon ve svém pojetí původně vycházel z principu solidarity, která byla vyjádřena skutečností, že všichni poplatníci pojistného měli stanoven vyměřovací základ dle stejných pravidel. Tento princip však byl narušen novelou zákona provedenou zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterou byl s účinností od 1. ledna 2008 do zákona zaveden nový institut „maximálního vyměřovacího základu“, a to jak u zaměstnance, tak u osob samostatně výdělečně činných. Současná právní úprava má tedy negativní dopady na příjmy státního rozpočtu a stává se tak ještě více protismyslnou. Cílem předkládaného návrhu zákona je tento stav odstranit, ale též narovnání zmiňované hlavní zásady, na které je zákon postaven, a to principu solidarity tím, že ruší institut „maximálního vyměřovacího základu“.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

23.01.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

29.01.2015V připomínkovém řízení 
06.02.2015Ukončení sběru připomínek 
23.02.2015Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

397/2012 Sb.Zákon o pojistném na důchodové spoření
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti