Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Předložení návrhu 06.01.2014
Poslední změna 17.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je provedení implementace požadavků mezinárodních námořních úmluv do právního řádu České republiky, vytvoření podmínek k jejich ratifikaci a transpozice sekundárních právních aktů Evropské unie v oblasti výcviku a certifikace námořníků, podmínek pro práci na moři a ochrany mořského prostředí.

Návrh zákona zajišťuje implementaci změn Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, certifikace a strážní služby, jež byly přijaty v roce 2010 konferencí smluvních stran ve filipínské Manile, tzv. manilské změny. Návrh zákona dále přizpůsobuje český právní řád plánované ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce z roku 2006 o práci na moři. V souvislosti se zajištěním slučitelnosti právního řádu ČR s právem Evropské unie se návrh zákona soustředí na zajištění transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady.

Historie procesu

Vláda

06.01.2014V připomínkovém řízení 
03.02.2014Ukončení sběru připomínek 
09.07.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

24.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
21.01.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
23.01.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2015Postoupeno Senátu 
18.03.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

25.03.2015Postoupeno prezidentu republiky 
01.04.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

07.04.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 81/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

81/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další ..

Návrh mění předpis(y)

61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce